Koolielu

Noorteinfoportaal Teeviit

Teeviit on üleriigiline noorteinfo teenus, mille eesmärk on pakkuda noortele vanuses 7-26a kvaliteetset ja usaldusväärset infot, mida noor saab kasutada oma elu puudutavate valikute ning otsuste tegemiseks.


 

Teeviit koondab ja vahendab veebilehe ning sotsiaalmeediakanalite kaudu informatsiooni hariduse, õppimise, töö, karjääri, suhete, vaimse ja füüsilise tervise, keskkonna ning ühiskonna alaste teemade osas. Infot leiab artikli, uudise, video, taskluhäälingu ja veebinari formaatides. 

Samuti leiab kanalitest noorte ja ekspertide kirjutatud kogemus- ning persoonilood ja pakkumised sündmuste, projektide ning kampaaniate kohta. Tegutseme teemakuude kalendri põhimõttel, kuhu on andnud sisendit sajad noored üle Eesti, ja võtame iga kuu fookusesse ühe teemavaldkonna.

Teeme teemakuude raames koostööd juhtivate teemavaldkondade esindajate ja asutustega nagu Tervise Arengu Instituut, Päästeamet, MTÜ Peaasjad, Transpordiamet, Finantsinspektsioon ja mitmed teised. Portaali juures tegutsevad ka vabatahtlikud, kes panustavad sisuloomesse ja sotsiaalmeediasse.

https://www.teeviit.ee

 

Teeviit koondab ja vahendab veebilehe ning sotsiaalmeediakanalite kaudu informatsiooni hariduse, õppimise, töö, karjääri, suhete, vaimse ja füüsilise tervise, keskkonna ning ühiskonna alaste teemade osas. Infot leiab artikli, uudise, video, taskluhäälingu ja veebinari formaatides. 

Samuti leiab kanalitest noorte ja ekspertide kirjutatud kogemus- ning persoonilood ja pakkumised sündmuste, projektide ning kampaaniate kohta. Tegutseme teemakuude kalendri põhimõttel, kuhu on andnud sisendit sajad noored üle Eesti, ja võtame iga kuu fookusesse ühe teemavaldkonna.


Teeme teemakuude raames koostööd juhtivate teemavaldkondade esindajate ja asutustega nagu Tervise Arengu Instituut, Päästeamet, MTÜ Peaasjad, Transpordiamet, Finantsinspektsioon ja mitmed teised. Portaali juures tegutsevad ka vabatahtlikud, kes panustavad sisuloomesse ja sotsiaalmeediasse.

https://www.teeviit.ee