Meie koolist

Missioon, visioon


Visioon 

Rakvere Reaalkool on kool, kus on

  • turvaline ja motiveeriv õpikeskkond;

  • vastastikusel austusel põhinevad suhted;

  • eluline, ettevõtlikkusele ja loovusele suunatud õppekava.

 

Missioon 

õpilase toetamine väärikaks ja iseseisvaks isiksuseks kujunemisel.

Visioon 

Rakvere Reaalkool on kool, kus on

  • turvaline ja motiveeriv õpikeskkond;

  • vastastikusel austusel põhinevad suhted;

  • eluline, ettevõtlikkusele ja loovusele suunatud õppekava.

 

Missioon 

õpilase toetamine väärikaks ja iseseisvaks isiksuseks kujunemisel.