Koolielu

Arengukava

Alates 01.09.2022 tegutseb Rakvere Reaalkool põhikoolina.


Rakvere Reaalkooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õa 2022/23–2024/25:

  • suurendada õpilaste õpimotivatsiooni

  • arendada õpilaste loovust ja ettevõtlikkust

  • arendada õpilaste eneseanalüüsi oskusi

  • arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja otsuse tegemise ning uurimuslikke oskusi

  • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi nagu suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused 

 

“Rakvere Reaalkooli arengukava 2022/23-2024/25. õppeaastani” on dokument, kus sätestatakse kooli peamised strateegilised eesmärgid, arengusuunad ja valdkonnad nimetatud perioodiks ning tegevuskava nende saavutamiseks.

Tutvu arengukavaga lähemalt SIIN.

Rakvere Reaalkooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õa 2022/23–2024/25:

  • suurendada õpilaste õpimotivatsiooni

  • arendada õpilaste loovust ja ettevõtlikkust

  • arendada õpilaste eneseanalüüsi oskusi

  • arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja otsuse tegemise ning uurimuslikke oskusi

  • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi nagu suhtlemis- ja meeskonnatöö oskused 

 

“Rakvere Reaalkooli arengukava 2022/23-2024/25. õppeaastani” on dokument, kus sätestatakse kooli peamised strateegilised eesmärgid, arengusuunad ja valdkonnad nimetatud perioodiks ning tegevuskava nende saavutamiseks.

Tutvu arengukavaga lähemalt SIIN.