Huviringi eesmärk on noorele anda esmased rahalised teadmised ja oskused. Õpilane saab aru raha väärtusest, saab aru, et tema ise, perekond ja sõbrad on väärtuslikumad kui raha ning mõistab, et raha on maksevahend, kuid selle ei eest ei saa kõike osta.

Huviringi raames saab õpilane teadmisi, kuidas raha mõistlikult kasutada ja säästa (koguda), mõistab annetamise vajalikkust elus. 

Õpilane teab, et unistamine näitab rahale teed ja et amet tuleks valida meeldimise, mitte palga suuruse järgi.

Õpilane mõistab, et vajadused on alati enne tahtmisi; saab aru, mis on investeerimine ja et lisaks raha kasvama panemisele saab investeerida ka enda teadmistesse ja tervisesse.

Õpilane saab aru, mis on kulu, tulu ja oskab koostada lihtsamat eelarvet ning mõistab ka selle järjepideva pidamise olulisust.


 

 

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Кружки по интересам
Days it takes place: 
Reede 15.00
Instructor: 
Kelli Kruusma
Целевая группа: 
3. klass
Saki järjekord: 
8