Juhendid


Loovtööde korraldamise põhimõtted - pdf

Loovtööde hindamise juhend - pdf

Loovtööde vormistamise juhend - pdf või 

                                               - VEEBILEHT  (videojuhised videonuppude all)

  • Slaidiesiltuse põhi (vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks) - slaidi põhjad
  • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO

Loovtööde korraldamise põhimõtted - pdf

Loovtööde hindamise juhend - pdf

Loovtööde vormistamise juhend - pdf või 

                                               - VEEBILEHT  (videojuhised videonuppude all)

  • Slaidiesiltuse põhi (vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks) - slaidi põhjad
  • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO